Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı


18/05/2018 tarihli Resmi Gazete yayımlanan, 7141 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Ek 190’ıncı maddesi ile kurulan üniversitemizin 2018 Yılı İdare Faaliyet Raporu yayımlanmıştır.  

http://www.istiklal.edu.tr/default.aspx?DId=36155 


2018 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi